O blogu reklame.in.rs

Blog reklame.in.rs se bavi zabavnom stranom ekonomsko – propagandnog programa i reklamiranja na našim prostorima. Piše se o reklamama kojih se rado sećamo, kao i o reklamama koje nas izluđuju. Cilj nam je da podstaknemo čitaoce da budu autori i da komentarišu svet marketinga koji u velikoj meri ispunjava našu svakodnevnicu.

Sa nama se može stupiti u kontakt putem komentara na stranicama bloga, putem kontakt forme ili na stranicama socijalnih medija. Sve dobronamerne i konstruktivne sugestije uvek su dobrodošle.

Tim portala reklame.in.rs